Partneriai

„Europos projektas

The Flex Picture Ebook“ – tai „Erasmus+“ projektas, kuriame dalyvauja 7 struktūros iš 4 Europos šalių:

Prancūzija –

„Les Doigts Qui Rêvent“

(asociacija, inicijavusi projektą):

Prieš 30 metų įkurta ne pelno siekianti leidykla, kurios tikslas – užtikrinti, kad visi regos negalią turintys vaikai Prancūzijoje ir kitose šalyse galėtų naudotis knygomis ir skaityti. „Les Doigts Qui Rêvent“ yra tikras informacijos centras, siūlantis seminarus jaunimui, padedančius didinti informuotumą ir supratimą, taip pat daugybę mokymo kursų regos sutrikimų srities specialistams.

https://ldqr.org/
(+33) 03 80 59 22 88
Sophie Blain
contact@ldqr.org

Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse (Tulūzos jaunųjų aklųjų institutas, toliau – IJA).

1866 m. įsteigta medicinos ir socialinė įstaiga, teikianti švietimo ir profesinio mokymo paslaugas regos negalią turintiems vaikams ir suaugusiesiems. Kasmet IJA priima daugiau kaip 550 regėjimo negalią turinčių vartotojų, turinčių ar neturinčių gretutinių sutrikimų, ir teikia paramą mokantis bendrojo lavinimo mokykloje arba specializuotose instituto klasėse.

photo d'ateliers jeunesse à l'IJA de Toulouse

 

Ludosens :

„Mūsų tikslas – pakeisti žmonių požiūrį į nematomus skirtumus ir padėti netipinio profilio jaunuoliams patekti į socialinį ir profesinį gyvenimą. Diegiame įvairius novatoriškus integracijos sprendimus, skirtus žmonėms su diagnozuotais sutrikimais. Skatiname keisti mąstymą apie skirtumus paradigmą. Ilgą laiką į nematomą negalią (autizmo spektro, dėmesio ir aktyvumo sutrikimus bei disleksiją) žiūrėjome per patologijos prizmę, o dabar juos vertiname kaip kvietimą kurti kitokią visuomenę.“

Austrija –

Johaneso Keplerio Linco universitetas (JKU)

yra regioninis universitetas, turintis didelį paveldą ir orientuotas į tarptautinę veiklą. JKU turi daugiau kaip 23 000 registruotų studentų ir 175 dėstytojus, jį sudaro keturios mokyklos ir siūlo daugiau kaip 1 000 kursų. Institut Integriert Studieren (IIS) – tai studentų paramos ir mokslinių tyrimų institutas, kuris daugiausia dėmesio skiria socialinei integracijai, e. prieinamumui ir įtraukiajam švietimui. Jis remia daugiau kaip 100 negalią turinčių studentų ir vykdo mokslinių tyrimų projektus vietos ir tarptautiniu lygmeniu. Jis taip pat yra pagrindinis Tarptautinės konferencijos apie kompiuterius, padedančius neįgaliesiems (ICCHP), kuri yra pasaulinė lyderė skaitmeninės įtraukties srityje, organizatorius.

https://www.jku.at/institut-integriert-studieren/forschung/projekte/laufende-projekte/flex-picture-ebook/
(+43) 732 2468 3764
Valentin Salinas-López MSc.
valentin.salinas_lopez@jku.at

Italija –

Roberto Holmano fondas (Robert Hollman Foundation):

Nyderlandų privati organizacija, teikianti nemokamas konsultacijas ir paramą vystymuisi regos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms bei bendradarbiaujanti su vietos specialistais, medicinos, mokslo ir socialinėmis bendruomenėmis, kad kartu tobulintų klinikinę praktiką ir mokslinius tyrimus, mokymus ir kultūros skatinimą.

https://fondazioneroberthollman.it/
(+39) 328 3912562
Enrica Polato
e.polato@fondazioneroberthollman.it

"In the picture appears on the right the outline of a child's face looking spellbound at the beam of bright coloured fibre optics that the therapist holds in front of her eyes. The Robert Hollman Foundation has chosen to present itself through one of the many moments of work done with children in one of its two Centres (Padua and Cannero Riviera), where rehabilitation is achieved through relationships, play and sometimes amazement".

AbilNova

Regos ir klausos negalią turinčių asmenų įstaigos, teikiančios įvairias asmenines paslaugas, vykdančios informavimo ir sąmoningumo didinimo veiklą visiems gyventojams, siekdamos prisidėti prie iš tiesų įtraukios visuomenės, susijusios su jutimo, regos ir klausos negalia, kūrimo.

https://www.abilnova.it/
Roberta Zumiani

The picture shows an AbilNova rehabilitator working with a blind child on the development of tactile skills, necessary for harmonious development. The skills the child learns at AbilNova are then transferred to the kindergarten with the help of the specialised AbilNova educator, who is present at the school.
The child and the rehabilitator are in the AbilNova gymnasium, there are materials for psychomotricity and a small table, suitable for kindergarten children. The girl and the rehabilitator are using wooden geometric shape games, made by AbilNova, to stimulate tactile recognition of shapes, size and thickness. The wooden toys have saturated colours, which also facilitate visual recognition by visually impaired children.

Lietuva –

LASUC (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras) –

biudžetinė įstaiga, valstybinė mokykla, kurioje mokosi regos sutrikimų ir kitų kompleksinių negalių turintys vaikai. Jo misija – teikti pedagoginę pagalbą šalies bendrojo ugdymo mokykloms įgyvendinant įtraukųjį ugdymą ir ugdyti kūrybingą, atvirą bendruomenei, atsakingą už savo brandą ir pasirengusį savarankiškam gyvenimui vaiką.

 Front entrance of the Lithuanian Blind and Visually Impaired Education Center