Erasmus +

„Erasmus+” yra Europos programa, pagal kurią teikiama finansinė parama įvairiems veiksmams ir veikloms visose mokymosi visą gyvenimą srityse, įskaitant ikimokyklinį ir mokyklinį ugdymą.

Šiuo projektu siekiama tobulinti mokinių ir mokytojų įgūdžius bei žinias ir dalytis novatoriška patirtimi švietimo ir jaunimo reikalų srityse.