Projektas

Skaitmeninė įtraukiojo mokymosi knyga

PROJEKTO TIKSLAS

Projektas „European Flex Picture Ebook“ – tai septynių Europos organizacijų, kurios specializuojasi regos, klausos ir kognityvinių sutrikimų, skaitmeninio prieinamumo ir specializuotos leidybos srityse, bendro darbo rezultatas. Visi šie partneriai susivienijo siekdami bendro tikslo: sukurti iliustruotas knygas prieinamas vaikams su negalia, pateikiant jas patobulintoje skaitmeninėje versijoje standartiniu EPUB3 formatu, siekiant lygios galimybės savarankiško ar bendro skaitymo metu bei sustiprintos vaikų įtraukties švietime.

Pastaruoju metu prieinamos skaitmeninės leidybos srityje daugiausia dėmesio skiriama teksto prieinamumui. Šiuo atveju projektas „Flex Picture Ebook“ pritaiko iliustracijas, kurios labai svarbios ne tik tam, kad tekstas taptų patrauklus vaikams, bet ir tam, kad padėtų jiems jį geriau suprasti ir įsiminti. Tikslas – padaryti skaitymą dar prieinamesnį, kad visi vaikai galėtų mėgautis skaitymu.

Šį bendrą tikslą galima suskirstyti į 4 mažesnius tikslus:

 • Sudaryti sąlygas daugeliui specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaityti tą pačią knygą tuo pačiu metu kartu su kitais bendraamžiais klasėje.
 • Prisidėti prie lygiavertiškesnio ugdymo ir bendros visų vaikų kultūros.
 • Suteikti pagalbą ugdytojams, ypač mokytojams nespecialistams, kad jie galėtų geriau suprastų negalią ir skaitmeninį prieinamumą ir padėtų jiems geriau įvertinti, ką mato jų vaikai / mokiniai ir kokių konkrečių poreikių jie dėl to turi.
 • Skatinti leidybos praktikos raidą, kad Europoje ir kitur būtų prieinamų iliustruotų knygų asortimentas – tiek kiekybės, tiek kokybės požiūriu.

5 ILIUSTRACIJŲ SKAITYMO LYGIAI

Tikra naujovė – skaitmeninės iliustruotos knygos „Flex Picture Ebook” koncepcija, kurią vaikai gali visiškai pritaikyti savo poreikiams.

Kiekviena iliustracija buvo perdaryta pagal 5 skaitymo lygius – nuo detaliausios iki mažiausiai detalių turinčios, kartu stengiantis išlaikyti esminius elementus, reikalingus supratimui:

 1. Artima originalui, kartu stengiantis išryškinti kontrastus;
 2. pašalintos detalės, kurios nėra esminės tekste;
 3. simbolių supaprastinimas ir perspektyvos panaikinimas;
 4. dekoravimo elementų pašalinimas, kad liktų tik simboliai;
 5. pagrindinio veikėjo supaprastinimas;

iliustracijų papildymas vaizdo ir garso animacija, kuri padeda suprasti tekstą.

Galiausiai, vaikai gali intuityviai įjungti ir reguliuoti visas šias funkcijas.

Prototipą Prancūzijoje sukūrė asociacija „Les Doigts Qui Rêvent“, remiama Prancūzijos švietimo ministerijos ir Bourgogne-Franche-Comté regiono, o už jo sukūrimą moksliškai atsakingi Dannyelle Valente, Anna Rita Galiano ir Maureen Cosnard iš DIPHE (Development, Individual, Process, Disability and Education) laboratorijos Liumjerų Liono 2 universitete ir Édouard Gentaz, Lola Chennaz ir Alexandre Kalonji iš SMAS (Sensory-Motor-Affective-Social Development) laboratorijos Ženevos universitete. Pirmasis šio projekto leidinys yra „Emilis nori šikšnosparnio“ (V. Cuvellier tekstas ir R. Badel iliustracijos). Norėtume padėkoti prancūzų leidyklai „Gallimard jeunesse“ už leidimą išversti šį tekstą į kiekvieno projekto partnerio kalbą.

INFORMACIJA APIE PROJEKTO ETAPUS

Projektą sudaro 4 pagrindiniai komponentai:

 1. Prototipas Flex Picture Ebook „Emilis nori šikšnosparnio” (V. Cuvellier tekstas ir R. Badelio iliustracijos) 5 kalbomis:
  • anglų kalba
  • prancūzų kalba
  • vokiečių kalba
  • italų kalba
  • lietuvių kalba
 2. Sukurti pedagoginiai scenarijai, kaip naudoti „Flex Picture Ebook” prototipą klasėje:
  • suteikti mokytojams galimybę klasėje naudoti vaikų literatūrą ir tuo pačiu metu siekti bendrų ugdymo tikslų visiems mokiniams
  • plėsti mokytojų nespecialistų žinias apie negalią ir skaitmeninį prieinamumą bei jo panaudojimą.
 3. Priemonės ir gairės, skirtos pagerinti knygų kūrimą pagal „Flex Picture Ebook” koncepciją:
  • Iliustracijų pritaikymo vaikams, turintiems didelių regos sutrikimų ir mokymosi sunkumų, gairės
  • Knygų pritaikymo metodikos ir programinės įrangos priemonių specifikacija
  • Elektroninių knygų pritaikymo mokymo medžiaga
 4. Mokymai turinio gamintojams, skirti skatinti knygų leidybą pagal „Flex Picture Ebook” koncepciją:
  • Mokytojų, leidėjų, transkribuotojų, tėvų ir bibliotekininkų informavimas apie prieinamų iliustruotų skaitmeninių išteklių, skirtų kokybiškesniam ir įtraukesniam mokymuisi, egzistavimą.
  • Įtikinti mokytojus, leidėjus ir transkribuotojus naudoti mūsų metodą ir praktiškai išbandytas darbo priemones.
  • mokyti mokytojus, leidėjus ir transkribuotojus naudotis mūsų metodu ir darbo priemonėmis.